Symbolen

Onderstaande symbolen worden door Eljada in de sieraden verwerkt. Bij de sieraden krijg je een leuk kaartje met daarop de uitleg bij en betekenis van de symbolen en kleuren. Op aanvraag kan er ook een persoonlijk ontwerp worden samengesteld. Neem hiervoor contact op met ons.

Kruis

Symbolen KleinHet kruis staat al eeuwenlang symbool voor het christelijk geloof. Jezus is voor de mensheid aan het kruis gestorven om hen te redden van de ondergang. Het kruis geeft mensen dus hoop en is een teken van liefde van God voor de mensen.

Mattheüs 16:24
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

Romeinen 5:9
Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Hart

Symbool HartHet hart staat symbool voor de liefde van God voor ons. Dit symbool wordt vaak ook in combinatie met het kruis en het anker gebruikt en staat dan voor een veelgebruikte drieslag in het christelijk geloof: Geloof (kruis), hoop (anker), liefde (hart)

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Korintiers 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Ichtus

Het Ichtus visje is een symbool dat al eeuwen symbool staat voor het christendom. Iedere letter in het Oudgriekse woord ἰχθύς (ichtus) is een afkorting voor een Grieks woord. Die woorden tezamen vormen de zin: Jezus Christus, Gods zoon, Redder.

 

Sleutel

SleutelGeef jij God toegang tot jouw hart? Ben je bereid Hem de sleutel van je hart te overhandigen?

Openbaring 3:20
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.

Duif

Symbool DuifDe duif staat symbool voor de Heilige Geest. Ook staat de duif symbool voor vrede.  Als je de Heilige Geest toelaat in je hart ontvang je de vrede van God.

Matteus 3:16
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

Hert

Symbool HindeHet hert is een dier uit de Bijbel die bijvoorbeeld voorkomt in de psalmen. Zoals een hert op zoek is naar water, zo kan een mens een intense zoektocht naar God ervaren.

Psalm 42:2
Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.

Muzieksleutel

Symbool MuziekMuziek speelt ook een belangrijke rol in de bijbel. Er is van meerdere  personen uit de bijbel bekent dat ze zongen en muziek maakten voor God.

Denk maar aan David (hij zong en speelde harp en is de schrijver van vele psalmen), Mirjam (zij zong een lied en speelde op de tamboerijn), Maria (zij zong een loflied toen zij van een engel te horen had gekregen dat ze in verwachting was van Jezus), Mozes (hij zong toen God het volk gered had van de Egyptenaren), Paulus en Silas (zij zongen in de gevangenis lofliederen voor God), en ga zo maar door.

De meest bekende psalm over muziek is:

Psalm 150

Halleluja.

Loof God in zijn heilige woning,

loof hem in zijn machtig gewelf,

loof hem om zijn krachtige daden,

loof hem om zijn oneindige grootheid.

Loof hem met hoorngeschal,

 

 

ELJADA