Kruis

Symbolen KleinHet kruis staat al eeuwenlang symbool voor het christelijk geloof. Jezus is voor de mensheid aan het kruis gestorven om hen te redden van de ondergang. Het kruis geeft mensen dus hoop en is een teken van liefde van God voor de mensen.

Mattheüs 16:24
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.

Romeinen 5:9
Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld.

1 Korintiërs 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

ELJADA