Hart

Symbool HartHet hart staat symbool voor de liefde van God voor ons. Dit symbool wordt vaak ook in combinatie met het kruis en het anker gebruikt en staat dan voor een veelgebruikte drieslag in het christelijk geloof: Geloof (kruis), hoop (anker), liefde (hart)

Johannes 3:16
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Korintiers 13:13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

ELJADA