Duif

Symbool DuifDe duif staat symbool voor de Heilige Geest. Ook staat de duif symbool voor vrede.  Als je de Heilige Geest toelaat in je hart ontvang je de vrede van God.

Matteus 3:16
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde.

ELJADA