Anker

AnkerHet anker staat symbool voor hoop.

Hebreeen 6: 18, 19

Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons voor tot voorbij het voorhangsel, 20 waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: hij is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.

1 Korintiers 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

ELJADA